Fest um Mamerhaff – Pappendag an Spillplaazawéiung

Fest um Mamerhaff

Mir féieren Pappendag an d’Awéiung vun eiser Spillplaaz um Mamerhaff!

Den 6. Oktober 2019 vun 11:00 – 18:00

Wat ass alles lass:

11:00 Kannerliesung mam Christiane Kremer mat uschléissendem Kreativatelier

14:00 Awéiung vun der Spillplaaz mat klengem Inputzum Thema „Spillen beim Kand“

15:00 Achtsamkeetsatelier mam Dunja Grunow: déi 5 Grondkompetenzen

16:00 klengen Input zu der Roll vum Papp

AN:

de ganzen Daag Ateliers fir d’Kanner zesumme mat hiere Pappen

Iessen an Drénken

Stockbrot an Marshmallows

Bicherdesch

Léiert de Mamerhaff a séng Aktivitéiten kennen

d’Kanner Spillen!

Mir feieren! Feiert mat eis!

All Recetten fléissen an de Solidaritéitsfong, hëllefen der a.s.b.l., Aktivitéiten kënnen unzebidden oder neidegt Material unzeschaafen.

Mir freeën eis,

d’Equipe vum Mamerhaff an Zesummenarbecht mat familylab.lu an als speziell Ennerstëtzung: d‘ Jugendhaus Mamer